• 503-567-403
  • biuro@nordex.in
  • Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

Czy mogę skorzystać z ubezpieczeń, jeśli wykonuję zawód poza Polską?

Tak, choć wymaga to rozszerzenia zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza RP. Z ochrony ubezpieczeniowej mogą skorzystać lekarze, pielęgniarki i położne, jak również inne osoby zajmujące się usługami medycznymi, które wykonują zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres terytorialny ubezpieczenia jest jednak rozszerzony o szkody związane z udzielaniem pierwszej pomocy na całym świecie z wyłączeniem USA i Kanady. Uiszczenie dodatkowej składki pozwala natomiast na rozszerzenie zakresu ubezpieczenia również o inne czynności.
Uwaga! Studenci i uczniowie szkół medycznych w ramach ubezpieczenia OC otrzymują ochronę na terenie całego świata.

Zadzwoń