• 503-567-403
  • biuro@nordex.in
  • Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

Jaki jest czas na odstąpienie od umowy ubezpieczenia?

Czas na odstąpienie od umowy ubezpieczenia wynosi 30 dni dla osoby fizycznej i 7 dni dla przedsiębiorstwa. Za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić składkę ubezpieczeniową zgodnie z OWU.

Zadzwoń