• 503-567-403
  • biuro@nordex.in
  • Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

  • osoby wykonujące zawód: lekarza, pielęgniarki, położnej,
  • osoby wykonujące usługi medyczne:
    • asystentka stomatologa, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, epidemiolog, felczer, fizjoterapeuta, fizyk medyczny, higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna, instruktor higieny, instruktor terapii uzależnień, inżynier medyczny, kosmetolog, logopeda, neurologopeda, operator numerów alarmowych (ONA), operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, optometrysta, optyk okularowy, ortoptystka, perfuzjonista, protetyk słuchu, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, ratownik medyczny, specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, specjalista terapii uzależnień, specjalista zdrowia publicznego, specjalista zdrowia środowiskowego, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik elektroradiolog, technik farmacji, technik laboratoryjny, technik masażysta, technik ortopeda, terapeuta zajęciowy,
  • studenci kierunków medycznych oraz słuchacze szkół policealnych i techników wykonujący działania medyczne.
Zadzwoń