• 503-567-403
  • biuro@nordex.in
  • Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

NNW

Wielu z nas posiada ubezpieczenie NNW, ale z własnego doświadczenia wiem, że niestety często są one niedopasowane do oczekiwań klienta. Ważne, aby decydując się na tego typu rozwiązanie zwrócić uwagę na wysokość świadczenia w przypadku konkretnego złamania, skręcenia czy też oparzeni i ocenić czy świadczenie wynikające z polisy jest w stanie zrekompensować nam koszty częściowej utraty dochodu i pokryć całość wydatków związanych z leczeniem i rehabilitacją.

Ubezpieczenie NNW obejmuje:

  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • częściowy uszczerbek na zdrowiu,
  • pobyt w szpitalu,
  • zwrot kosztów leczenia,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zwrot kosztów operacji plastycznych.

Zadzwoń