• 503-567-403
  • biuro@nordex.in
  • Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

W jaki sposób mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia?

W celu odstąpienia od umowy ubezpieczenia należy złożyć oświadczenie odstąpienia od umowy ubezpieczenia, zawierające następujące dane:

  • numer certyfikatu
  • imię i nazwisko
  • PESEL
  • podpis składającego oświadczenie (jeżeli pismo jest przesyłane w wersji papierowej)

Zadzwoń