• 503-567-403
  • biuro@nordex.in
  • Niechodzka 5, 06-400 Ciechanów

Za jaki okres ubezpieczenia odpowiada Ubezpieczyciel?

Ubezpieczyciel odpowiada za okres ubezpieczenia wskazany na dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia  składki w terminie wskazanym w certyfikacie potwierdzającym ochronę. Za opłacenie składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej niż wynikająca z umowy.

Zadzwoń